De Verkoper

Excitron (ook aangegeven als ‘Wij’) is gevestigd te België , 2330 Merksplas, Ploegstraat 25.
Ondernemings nr. is 0767.291.774

e-mail : info@excitron.be ,
Tel : +3214632362

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Excitron of rechthoudende derden.

Onder geen beding mag men ontvangen documenten verder verdelen aan derden of mag men deze ten gelden brengen.

Prijzen/kosten

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW , exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven. Excitron kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

Voor het gebruik van de betaaldienst Paypal worden kosten aangerekend. Wil men die vermijden kan men gebruik maken van de andere betaalmogelijkheden.

Aansprakelijkheid

De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren. Excitron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten, software, programma’s, schema’s of datasheets die worden aangeboden op onze website.

Privacy en persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Zie ook pagina over privacy.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, de rechtbank van Turnhout exclusief bevoegd.

Eigendomsrecht

Excitron blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs, inclusief verzendkosten, volledig is voldaan.

Diversen

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups,…). Indien één artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Verzakingsrecht

Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 6 april 2010), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Excitron, Ploegstraat 25 te 2330 Merksplas in originele en ongeopende verpakking.

Leveringsvoorwaarden

De goederen worden steeds met Bpost verstuurd.  U kan ook aangeven om de goederen, na afspraak via email, bij Excitron te komen ophalen.

We proberen steeds de meest voordelige kostprijs te hanteren. Deze prijs wordt berekend tijdens het afrekenen van de bestelling.

De zending gebeurt naar landen buiten België, steeds met aangetekend schrijven. Hierdoor wordt de verzendkost helaas iets duurder, maar is er een zekerheid naar terug traceren van het pakket bij het niet aankomen van de zending.

Via de webshop wordt er enkel verzonden naar landen die in de lijst van landen voorkomen. Deze lijst kan je zien bij de afrekening. Omzeilt u het systeem om toch een bestelling te doen naar andere landen buiten de lijst wordt er geen verzending gedaan. Afhankelijk van het bedrag wordt er al dan niet een terugbetaling gedaan.

Wens u toch naar een ander land te kunnen verzenden, neem dan eerst contact met ons op.

Normaal wordt uw bestelling maximaal na 4 werkdagen verstuurd behalve tijdens vakantieperiodes. U ontvangt na verzending een trackingcode zodat u de zending kan volgen.

Excitron kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen bij de betrokken postdiensten.

Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

Indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij jou de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van veertien werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk (via email naar info@excitron.be) op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van veertien werkdagen in de originele en ongeopende verpakking te worden terugbezorgd en voldoende gefrankeerd, samen met de pakbon en een begeleidende brief. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd!
Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van veertien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Excitron, dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.
Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Excitron of de leverancier van het artikel.

Artikels, die in de webwinkel worden aangegeven dat ze niet kunnen geroutineerd worden, worden niet terug aangenomen. Afgeprijsde artikels bijvoorbeeld, zullen niet worden teruggenomen.

Producten die op aanvraag van de klant zijn gemaakt, worden niet teruggenomen.

Alle goederen zijn getest en gegarandeerd 100% werkende bij vertrek bij Excitron. De meeste elektronica componenten zijn gevoelig voor overspanning of ompoling van de voedingspanning. Daarom kunnen wij geen goederen omruilen die reeds gebruikt zijn.
Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!
Indien u een factuur wenst voor uw aangekochte goederen, graag dit als opmerking vermelding bij uw bestelling.
Indien je een vraag of klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (info@excitron.be). Iedere klacht wordt serieus behandelt en we trachten samen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.