Waarom ?

Eerder werd door leerlingen van de richting Elektriciteit-Elektronica een FM-radio(tje) gemaakt.  Echter toen de IC’s en de bijbehorende pcb’s op waren, moest er iets anders in de plaats komen.  Daar er sprake was om FM te laten uitdoven in België werd gezocht naar DAB+ tuners.

Uiteindelijk vond ik in Taiwan een fabrikant die bereid was om tuners aan mij te verkopen.

Daar ik met de aangekochte hoeveelheid heel veel jaren zou toekomen, wordt dit product ook aangeboden aan de elektronicahobbyisten. De belangstelling is groter dan verwacht. Daarom dat er onlangs een nieuwe reeks tuners is aangekocht.

In dit project zijn er verschillende apart te bestellen delen:

De tuner.

T4A DAB tuner

T4A DAB tuner

De tuner is de T4A van Keystone Semiconductor. Het is een ETSI EN 300 401 compatibele tuner. Het kan DAB+/DAB en FM ontvangen. De T4A is pin2pin compatible met de T3B tuner maar de commando’s, nodig om de tuner aan te sturen, zijn dit niet allemaal. De instructie set is geordend, opgekuist en voorzien van nieuwe instructies t.o.v. de T3B.

De T4A tuner is ook niet compatible met de T4B tuner.

Deze is een slave module, dit wil zeggen dat er commando’s naar de tuner moeten worden gestuurd. Dit kan dus gedaan worden met een Arduino UNO of andere µcontrollers. Deze communicatie gaat via UART of I2C.

Deze module bevat dataservice of SLS (slideshow = diavoorstelling) mogelijkheden.  Hiervoor is er wel een grafisch scherm nodig en een snellere µcontroller dan de UNO. Opdit moment is er een werkende demo met behulp van een Teensy4.0 gemaakt. U ziet in volgende link een voorbeeld;  https://youtu.be/J-cZKDPtvTM.

In de toekomst gaat er met een nieuwere versie geëxperimenteerd worden die die mogelijkheid wel heeft.

Er zijn I2S of SPDIF mogelijkheden, te activeren via commando. Op de nieuwe interface pcb zijn er verbindingen voorzien. Audio is voorzien via LINE-OUT uitgangen.

Tuner werkt op 3,3V en 1,2V.

De interface pcb.

Interface for UNO and DAB+ tuner

UNO interface

UNO

 

Er is een pcb ontwikkeld waarop de onderdelen  zijn voorzien (foto toont een blanco pcb) om de tuner van de juiste spanningen te voorzien en dit op het juiste moment (ene spanning moet vroeger opkomen dan de andere). Verder is er ook een shiftleveler om de 5V van de Arduino (of andere) om te zetten naar de 3,3V van de T4A tuner. Deze interface is reeds gesoldeerd en voorzien van alle nodige header en connectors.

De interface pcb kan op de Arduino UNO geplugd worden. Hierop kan men eventueel een andere pcb voorzien waarop de lcd of knoppen staan. Deze pcb wordt als complete set verkocht samen met tuner.

interface + TA4 tuner for UNO

Andere µcontrollers
New interface basic

New Interface Basic

Daar voor de diavoorstelling, een veel krachtiger processor nodig is dan de UNO en normaal deze µcontrollers steeds op 3,3V werken, is er een nieuwe interface gemaakt. Deze is reeds gesoldeerd en voorzien van alle nodig componenten om met de tuner te kunnen werken en verbinding te maken met de µcontroller van uw keuze.

De basis versie is voorzien van de connectors voor de tuner maar niet van de line-out connector, USB B- en TOSLINK connector.

De uitgebreidere versie is verder voorzien van de headers voor I2S, 4 GPIO-pinnen, RX/TX en 5V/GND.

New interface with extra components.

New interface extra

Ook is de Line-out connector voorzien alsook de USB type B connector voor 5V voeding.

De TOSLINK connector is niet voorzien, maar kan los gekocht worden.

De onderdelen zijn allemaal van uitstekende kwaliteit. Daar een aantal onderdelen niet de goedkoopste waren zijn er aankopen gedaan in China om de kwaliteit te bekijken.  Helaas, de kwaliteit van de headers en connectors uit China was niet goed en is er uiteindelijk toch gekozen voor de duurdere onderdelen. Enkel de connectoren voor de tuner, zijn een goedkoper model geworden.

De interface pcb kan op de Arduino UNO geplugd worden. Hierop kan men eventueel een andere pcb voorzien waarop de lcd of knoppen staan.

Al deze printen zijn gesoldeerd met loodvrij soldeer. De pcb’s zelf zijn gemaakt door Eurocircuits. Met de aangekochte hoeveelheid is geprobeerd om de prijs zo laag mogelijk te houden.

De onderdelen.

Voor de pcb zijn onderdelen nodig, deze zijn op dit moment eventueel nog los te verkrijgen.  U kan dus  nog kiezen om het pakket zelf in elkaar te solderen.

Wenst u het project volledig zelf te solderen, neem hiervoor contact met ons op.

 

NIET voorzien in het project.

Bij het project zijn volgende noodzakelijke onderdelen NIET voorzien:

lcd : men kan zelf een lcd kiezen en aan de hand van aantal lijnen en kolommen een eigen interface maken.

knoppen: in de basis versie van het project zijn er 5 knoppen in gebruik. Deze zijn niet voorzien in het project. Ook hier kan men, met wijzigingen aan de software, een andere interface programmeren die misschien gebruik maakt van minder knoppen. Dit is zo b.v. gedaan met het project waar een 4×40 lcd werd gebruikt.

Antenne: er is geen antenne voorzien. Deze antenne kan een eenvoudige draad zijn.  Mensen die dicht bij een zender wonen moeten niet zoveel eisen stellen aan hun antenne. Woont men wat verder van een zender, dan wordt de keuze van antenne steeds belangrijker.

RF-connector: er is ook geen RF-connector voorzien. Men kan de antenne draad rechtstreeks aan de tuner solderen. Wil men een betere antenne gebruiken zijn er mogelijkheden om een F-plug of SMA-connector rechtstreeks op de tuner te solderen.

Documentatie.

Wanneer u de het project, of tuner aankoopt, is er een uitgebreide documentatie voorzien. U ontvangt dan o.a. de datasheet, de commando’s, hoe de interface op te bouwen, enz.

Deze documenten zijn niet gewoon op deze website te vinden daar het om wettelijk beschermde documenten gaat. Deze originele documenten zijn bewerkt en hiervoor is wel toestemming bekomen om deze te delen met andere elektronica hobbyisten onder strikte voorwaarde dat ook deze documenten niet online worden gezet.

De prijs.

U kan vermoedelijk zelf een aantal zaken goedkoper vinden in China, daarom dat er b.v. ook geen bijpassende lcd wordt aangeboden.  Helaas, wanneer er grotere hoeveelheden worden aangekocht, zoals de tuner (of eventueel pcb’s) gaat de aankoop via de officiële instanties en moeten er allerlei kosten betaald worden. Ook de kost voor transport is een groot kostenplaatje.

Alhoewel er heel veel tijd is besteed aan ontwikkeling van de software krijgt u deze software er gratis bij.

Hobbyisten

Het is de bedoeling dat u zelf nog aan het werk gaat met dit project. U ontvang dus ‘de basis’ van de hardware en wat voorbeelden van software. U kan daar nog alle kanten mee uit. Wenst u echter een compleet afgewerkte radio, dan kan u best een dergelijke radio in de winkel kopen. Excitron kan u geen compleet afgewerkte radio verkopen. Excitron moet dan lid worden van een bepaalde organisatie, wat duizenden Euro’s kost. Per radio moeten er dan ook rechten afdragen worden wegens het gebruik van de DAB+ compressie technieken.

Reeds tientallen mensen zijn u vooraf gegaan en verschillende hebben mooie projecten gemaakt zoals Jan (ON7XQ) die een oude radio heeft omgebouwd tot DAB+ radio om op dit manier de mooie kast te kunnen behouden.

 

DAB+ in oude radiobehuizing

Detail old radio and DAB

 

Of kijk naar ‘mijn’ radio : https://youtu.be/wXAun-zF6Ro

Problemen bij het uitwerken van uw project.

Met behulp van het platform SLACK, is er een soort discussie forum opgezet. Hier kan u met uw problemen, opmerkingen, foto’s van uw realisatie… op terecht. Dit communiceert wat eenvoudiger dan via email en is gratis en verder niet commercieel. U kan hier van ‘lid’ worden door eenvoudig in te gaan op een uitnodiging. Anderen zien uw gegevens niet.

Mocht u dus vragen hebben tijdens uw ontwikkeling van uw project, staat u er zeker niet alleen voor.