DAB+ project

Waarom ?

Eerder werd door leerlingen van de richting Elektriciteit-Elektronica een FM-radio(tje) gemaakt.  Echter toen de IC’s en de bijbehorende pcb’s op waren, moest er iets anders in de plaats komen.  Daar er sprake was om FM te laten uitdoven in België werd gezocht naar DAB+ tuners.

Uiteindelijk vond ik in Taiwan een fabrikant die bereid was om tuners aan mij te verkopen.

Daar ik met de aangekochte hoeveelheid heel veel jaren zou toekomen, wordt dit product ook aangeboden aan de elektronicahobbyisten. De belangstelling is groter dan verwacht.

In dit project zijn er 3 apart te bestellen delen:

De tuner.

DAB+/FM tuner module
DAB+/FM tuner module

De tuner is de T3B van Keystone Semiconductor. Het is een ETSI EN 300 401 compatibele tuner. Het kan DAB+/DAB en FM ontvangen.

Deze is een slave module, dit wil zeggen dat er commando’s naar de tuner moeten worden gestuurd. Dit kan dus gedaan worden met een Arduino UNO of andere µcontrollers. Deze communicatie gaat via UART of I2C.

Deze module bevat geen dataservice of SLS (slideshow) mogelijkheden. In de toekomst gaat er met een nieuwere versie geëxperimenteerd worden die die mogelijkheid wel heeft.

Er zijn I2S of SPDIF mogelijkheden, te activeren via commando. Op de interface pcb zijn er geen verbindingen voorzien. Audio is voorzien via LINE-OUT uitgangen.

Tuner werkt op 3,3V en 1,2V.

De interface pcb.

DAB+ interface back
DAB+ interface back

Er is een pcb ontwikkeld waarop de onderdelen  zijn voorzien om de tuner van de juiste spanningen te voorzien en dit op het juiste moment (ene spanning moet vroeger opkomen dan de andere). Verder is er ook een shiftleveler om de 5V van de Arduino (of andere) om te zetten naar de 3,3V van de T3B tuner.

De interface pcb kan op de Arduino UNO geplugd worden. Hierop kan men eventueel een andere pcb voorzien waarop de lcd of knoppen staan.

De onderdelen.

De nodige onderdelen om de interface te maken.
De nodige onderdelen om de interface te maken.

Voor de pcb zijn onderdelen nodig, deze zijn op dit moment nog los te verkrijgen. Soms zijn er pcb’s beschikbaar waarop reeds de SMD-componenten zijn gesoldeerd. Wanneer u dit project wil maken maar niet in de mogelijkheid bent om te solderen, laat het ons weten.

De onderdelen zijn allemaal van uitstekende kwaliteit. Daar een aantal onderdelen niet de goedkoopste waren zijn er aankopen gedaan in China om de kwaliteit te bekijken.  Helaas, de kwaliteit van de headers en connectors uit China was niet goed en is er uiteindelijk toch gekozen voor de duurdere onderdelen.

Bij de onderdelen is volgende NIET voorzien:

lcd : men kan zelf een lcd kiezen en aan de hand van aantal lijnen en kolommen een eigen interface maken.

knoppen: in de basis versie van het project zijn er 5 knoppen in gebruik. Deze zijn niet voorzien in het project. Ook hier kan men, met wijzigingen aan de software, een andere interface programmeren die misschien gebruik maakt van minder knoppen. Dit is zo b.v. gedaan met het project waar een 4×40 lcd werd gebruikt.

Antenne: er is geen antenne voorzien. Deze antenne kan een eenvoudige draad zijn.  Mensen die dicht bij een zender wonen moeten niet zoveel eisen stellen aan hun antenne. Woont men wat verder van een zender, dan wordt de keuze van antenne steeds belangrijker.

RF-connector: er is ook geen RF-connector voorzien. Men kan de antenne draad rechtstreeks aan de tuner solderen. Wil men een betere antenne gebruiken zijn er mogelijkheden om een F-plug of SMA-connector rechtstreeks op de tuner te solderen.

Documentatie.

Wanneer u de het project, of tuner aankoopt, is er een uitgebreide documentatie voorzien. U ontvangt dan o.a. de datasheet, de commando’s, hoe de interface op te bouwen, enz.

Deze documenten zijn niet op deze website te vinden daar het om wettelijk beschermde documenten gaat. Deze originele documenten zijn bewerkt en hiervoor is wel toestemming bekomen om deze te delen met andere elektronica hobbyisten onder strikte voorwaarde dat ook deze documenten niet online worden gezet.